عصر ارتباط 15 ساله شد
telegram asreertebat instagram asreertebat facebook asreertebat lenzor asreertebat twitter asreertebat cloob asreertebat dornian asreertebat aparat asreertebat

اولین و پر تیراژترین هفته نامه ICT در ایران

امروز پنجشنبه ، ۱۳۹۶/۹/۲

هفته نامه عصرارتباط شماره  789 صفحه 5 نخستین شکار بزرگ در تور گمرک الکترونیکیسامانه تشخيص تقلب پايا جايگاه نخست نوآوري‌هاي برتر را گرفت

مایکت - عصر ارتباط